Stavba bylinkové spirály

Kdo používá bylinky běžně v kuchyni, ocení mít je vždy v dostatečném množství čerstvé po ruce.

Místo pro stavbu bylinkové spirály by mělo být dostatečně osluněné a chráněné před větrem a zároveň blízko kuchyni, ideálně třeba na jižní straně domu. Rozhodně spirálu neumisťujte do blízkosti stromů, které ji mohou (časem) zastínit.

Bylinková spirála umožňuje na jednom místě pěstovat rostliny s různými požadavky na a složení půdy.  V nejspodnější části zasadíme rostliny, které upřednostňují vlhčí a humóznější půdu (můžeme obohatit kompostem). U paty spirály můžeme také umístit malé „jezírko“ v podobě starého lavoru, díry vyložené folií apod. Do ní vložíme textilii, kterou bude z „jezírka“ k níže umístěným bylinkám vzlínat vlhkost. V prostřední části spirály namícháme zeminu spíše hlinitou, s menším podílem písku. Směrem vzhůru po spirále tvoří písek stále vyšší podíl, díky tomu, že nezadržuje vodu, mají středomořské bylinky  zajištěno sušší prostředí a jsou aromatičtější. Středomořské bylinky tvoří nejvíce aromatických látek také pokud nemají nadbytek živin. Proto není dobré bylinkám „přilepšovat“  „kvalitní“ zeminou a zálivkou. Bylinkám se u vás bude také dařit lépe, pokud je přímo na své zahradě vysejete. Semínko, které vyklíčí a roste v půdě, ve které bude růst  i nadále je na ni zvyklé a neutrpí „výživový šok“ z přemístění do úplně jiné půdy než na kterou bylo zvyklé, jak se to může stát, když si bylinky přinesete z některých zahradnictví.

Osázení bylinkami.Nižší část spirály je orientovaná k jihu. Jak na to? Nejdříve si vytyčíme místo, které  bude bylinková spirála zaujímat. Přesvědčíme se,  že nebude vystaveno severním větrům a okolní stromy ji nebudou po větší část dne zastiňovat. Místo si vykolíkujeme a poté odebereme z celé plochy travní drn. Část drnů můžeme později použít. Poté začneme se stavbou od spodního okraje. Spirála by měla stoupat na své jižní straně, na severní straně tedy bude vidět nejvíce kamenů, jižní strana bude porostlá bylinkami a chráněná. Při umisťování kamenů se vždy přesvědčíme, že se nekývou, vypodložíme je menšími kameny, přesvědčíme se, že po naplnění zeminou z vnitřní strany se nevyvrátí ven. Do střední části můžeme pro vyplnění prostoru použít odstraněné travní drny, které pokládáme porostlou stranou dolů. Nesmíme je však dávat po vnější části spirály, protože by se k trávě mohlo dostat světlo a vzduch a prorůstala by spirálou zevnitř. Když je spirála zhruba hotová, naplníme ji namíchanou zeminou. V nejnižší partii hlína + kompost, ve střední hlína + menší podíl písku, v nejvrchnější části písek + menší díl hlíny.

Které bylinky do které části spirály  umístit?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *