Děti a jedovaté rostliny

Hrají si na vaší zahradě malé děti? Chodíte s dětmi do parku? Pak je na místě zjistit, co tam vlastně roste a pohlídat si, aby děti nějakou tu jedovatou kytičku neochutnaly. Některé běžné zahradní rostliny, u kterých byste to ani nečekali, jsou totiž jedovaté! Není třeba je hned likvidovat, většina dětí nesní takové množství, aby se objevily potíže, ale je dobré o jedovatosti vědět a hlídat děti v blízkosti těch velmi jedovatých rostlin.

Níže najdete odkazy na seznamy rostlin včetně obrázků. Jsou mezi nimi například: tulipán, túje, bledule, sněženka, konvalinka, nezralé fazole, pivoňka, orlíček, akát, zimolez, petrklíč, jalovec, břečťan, psí víno… Chodí-li do vaší zahrady děti, určitě stojí za prostudování!

Také většina pokojových rostlin je jedovatá, více informací najdete na stránkách TIS (Toxikologického informačního centra).

Zde více o tom, které části kterých rostlin jsou jedovaté a jakým způsobem se otrava může projevit.

V případě, že dítě omylem snědlo neznámou rostlinu: 

  • Požije-li vaše dítě plod nebo jinou část rostliny, o jejíž nebezpečnosti nic nevíte, nejednejte překotně a násilně s dítětem nemanipulujte!
  • Násilí, nervozita, spěch a nevhodná opatření mohou dítě ohrozit víc, než požitá část rostliny.
  • Snažte se co nejrychleji určit, o jakou rostlinu se jedná, a vyžádejte si radu odborníka TIS.
  • Pokud se vám nepodaří rostlinu určit, kontaktujte rovněž TIS. Zde získáte kontakt na odborníka, který rostlinu určí i podle slovního popisu, potom se znovu poradíte s TIS o dalším postupu.
  • Pokud s dítětem vyhledáte lékařskou pomoc, nezapomeňte sebou vzít dostatečně názorný vzorek požité rostliny (např. větévku s plody i listy apod.)

První pomoc:

  • několik tablet aktivního uhlí (pro malé děti rozdrcených a rozmíchaných do nápoje, jogurtu, dětské přesnídávky apod.) dostatečně zapít, nejlépe čajem
  • u rostlin způsobujících po požití bolestivé otoky v dutině ústní ihned dát cucat led, zmrzlinu nebo dát pít chladný nápoj; žádné aktivní uhlí, při potížích ihned zajistit lékařskou pomoc.

Poradí vám Informační středisko Toxikologického ústavu

Rychlý kontakt pro akutní otravy: 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02.

(Převzato ze stránek Toxikologického informačního střediska)